Zaproszenie i program sympozjum Literatura wobec przemian cywilizacyjnych i społecznych lat 1764-1863

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach sympozjum pt. Literatura wobec przemian cywilizacyjnych i społecznych lat 1764-1863 odbywającego się w ramach realizacji programu grantowego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Literatura polska  i obyczajowość w Międzyepoce lat 1764-1863”, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniu 20 listopada 2015 roku.

 

Program sympozjum

Literatura wobec przemian cywilizacyjnych i społecznych lat 1764-1863

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, ul Gołębia 16, s. 42

20 listopada 2015

godz. 9.30-11.00

Panel I: Literatura w obliczu przemian cywilizacyjnych:

1. Andrzej Waśko (UJ): Dylematy Międzyepoki - preromantyzm w epoce oświecenia i post-oświecenie w epoce romantyzmu

2. Michał Kuziak (UW): Romantyzm i modernizacja – wielcy romantycy (rekonesans)

3. Jakub Czernik (UJ): Anglia jako punkt odniesienia polskiej modernizacji w polityce i literaturze pierwszego trzydziestolecia XIX wieku

godz. 11.00-11.15 – Przerwa kawowa

godz. 11.15-13.00

Panel II. Szlachta i inne stany:

1. Sławomir Kufel (UZ) – „Polski projekt” w literaturze oświecenia – Józef Szymanowski i Kajetan Koźmian.

2.  Iwona Węgrzyn (UJ) – Staroszlacheckie „Okopy św. Trójcy” – Henryk Rzewuski i inni 

3. Michał Sokulski (UMK) – Antymieszczańska i antykapitalistyczna krucjata Zygmunta Krasińskiego

4. Agnieszka Kowalczyk (UJ) –  Ideał ziemiański i modernizacja 

godz. 13.00-14.30 – Przerwa obiadowa

godz. 14.30-15.45

Panel III: Litewskość i ukraińskość w ramach polskiego paradygmatu kulturowego:

1. Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK) –  ‘Słowiańszczyzna’ jako problem historiozoficzny i temat literacki w polskim piśmiennictwie XIX wieku.

2. Tadeusz Budrewicz (UP) – Litwa pogańska w historiografii i literaturze (okres międzypowstaniowy)

3. Piotr Borek (UP) – Mit unii polsko-kozackiej Michała Czajkowskiego

godz. 16.00-17.15

Panel IV:  Etos mieszczański, polskie miasta i ich mity literackie:

1. Edyta Gracz-Chmura (UJ) – Kraków – miasto grobów i „arka ludu”

2. Wojciech Gruchała (PWSZ Krosno) – Złota i czarna legenda oświeceniowej Warszawy w literaturze 

3. Klaudia Smaza (UP) – Obraz Krakowa i Warszawy w pamiętnikarstwie Międzyepoki

Godz. 17.15 –  Zamknięcie obrad