Biblioteka Sarmacka

Nie-Bajki i inne opowiadania szlacheckie
Henryk Rzewuski, oprac. Iwona Węgrzyn

Epopeja Klasycystyczna - Antologia
Roman Dąbrowski

Metropolia Sarmatów. Dawni poeci i pisarze o Krakowie
Elwira Buszewicz

Satyry Horacyjusza. Na polski wiersz przełożone
Marcin Matuszewicz

Wybór pism krytycznych
Michał Grabowski, opr. Andrzej Waśko

Komedia dworkowa. Antologia
oprac. Agnieszka Ziołowicz

Romantyczna gawęda szlachecka. Antologia
oprac. Andrzej Waśko

Ignacy Chodźko, Obrazy litewskie
oprac. Monika Stankiewicz-Kopeć