Badania

Zapraszamy do zapoznania się z tekstami:

Piotr Borek - Ukraina Michała Czajkowskiego (prolegomena) PDF

Tadeusz Budrewicz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN - Litwa pogańska w historiografii i literaturze (okres międzypowstaniowy) PDF

Wojciech Gruchała - W sprawie Józefki – blaski i cienie osiemnastowiecznej Warszawy PDF

Grażyna Halkiewicz- Sojak - ‘Słowiańszczyzna’ jako problem historiozoficzny i temat literacki w polskim piśmiennictwie XIX wieku PDF

Michał Kuziak (Uniwersytet Warszawski) - Romantyczny kod antymodernizacyjny (rekonesans) PDF

Michał Sokulski (UMK) - Antymieszczańska i antykapitalistyczna krucjata Zygmunta Krasińskiego w Niedokończonym poemacie i Przedświcie PDF